Oxalis » Reklamacje

 

Warunki reklamacji dla Klientów nie będących konsumentami:

  1. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia braków lub wad towarów w terminie jak najszybszym od dnia otrzymania przesyłki.

  2. Reklamowany towar należy po uzgodnieniu z handlowcem odesłać na adres Oxalis wraz z podpisanym oryginałem pisma reklamacyjnego.

  3. Oxalis zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji lub dostarczenia wadliwego produktu. Sposób rozpatrzenia reklamacji należy uzgodnić z handlowcem Oxalis. Istnieje możliwość rozpatrzenia reklamacji w następujący sposób: dosłanie brakującego towaru, wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.

  4. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji, klient ponosi koszty przesyłki towaru.

  5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (w tym samym dniu) zgłaszania wszelkich reklamacji do biura OXALIS jak również do sporządzenia (w dniu otrzymania paczki) przez Kuriera GLS protokołu szkody w przypadku: widocznego uszkodzenia paczki i jej zawartości. Szczególnie prosimy zwrócić uwagę w przypadku uszkodzenia lub braku taśmy firmowej Oxalis, jak i kartonu, dźwięków uszkodzonej ceramiki wewnątrz paczki i zgniecenia paczki. Taki protokół szkody prosimy jak najszybciej odesłać jako załącznik do e-maila na adres jakub.niemiec@oxalis.pl


    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

    O pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń możesz przeczytać w regulaminie.