Oxalis » Ciekawostki » It is not my cup of tea!

Jeżeli Anglik powie:

"It is not my cup of tea", oznacza, że coś nie jest w jego guście, nie pasjonuje go - ("A holiday in the city is not her cup of tea" - Wakacje w mieście nie są w jej guście);

"Not for all the tea in China", oznacza "za nic na świecie", "za żadne skarby świata" - ("Would you like to live in space? No. Not for all the tea in China!" - Chcesz żyć w kosmosie? Nie, za żadne skarby świata).