Oxalis » Ciekawostki » Pierwsze polskie wzmianki o herbacie ...

Pierwsze w Polsce wzmianki o herbacie (z łac. herba znaczy zioło) pojawiają się w liście króla Jana II Kazimierza do żony Ludwiki Marii (XVII wiek).
Początkowo herbata była traktowana jako zioło lecznicze i zwyczaj jej picia rozpowszechnił się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, pomogły w tym również dobre stosunki handlowe pomiędzy Polską i Anglią.
Ze względu na wysoką cenę napój ten pity był jedynie na dworze królewskim, dworach magnackich oraz bogatej szlachty i mieszczan. Przez liczne kontakty z Rosją i ZSRR w Polsce, zwłaszcza na utraconych wschodnich terenach, a później wśród repatriantów często na określenie herbaty używano określenia czaj.
Na tych terenach również popularne było urządzenie służące do jej parzenia zwane samowarem.