Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.national-geographic.pl/national-geographic/historia/najstarsza-herbata-na-swiecie-odkryta-w-grobie-chinskiego-cesarza