Oxalis » O herbatach i kawach » Produkcja herbaty na świecie

W 2008 roku wyprodukowano łącznie powyżej 4,73 milionów ton herbaty.

L.p Kraj Ilość ton herbaty
na rok
udział procentowy w
światowej produkcji herbaty
1 Chiny 1257 tys. ton
30,4 %
2 Indie            
  805 tys. ton
24,4 %
3 Kenia   345 tys.ton
 9,5 %
4 Sri lanka
  318 tys.ton
 7,9 %
5 Turcja  198 tys. ton
 5,3 %
6 Wietnam
 174 tys. ton
 4,0 %
7 Indonezja
 150 tys. ton
 5,3 %
8 Japonia    94 tys. ton
 2,5%

Zbiory herbaty na świecie w 2008 r. wg Food and Agiculture Oraganization of the United Nations Production FAOSTAT. Retrieved January 9, 2010.